Medicina muncii

Medicina muncii

Poliana ofera solutii complete Companiilor in tot ceea ce inseamna Serviciile Medicale de Medicina Muncii.

Prin intermediul retelei proprii, pecum si a Centrelor Partenere, situate in toate resedintele de judet, Poliana reprezinta partenerul perfect pentru prestarea serviciilor medicale de Medicina Muncii.

Poliana oferă serviciul de Medicina Muncii structurat, în funcţie de riscurile profesionale specifice Companiei Client, identificate în prealabil de specialişti în domeniu, in conformitate cu Legea nr. 319/2006 si Normele Metodologice de Aplicare Publicate in Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006 si HG nr. 355/2007, actualizata cu dispozitiile HG Nr.1169/2011.

 • organizarea şi participarea la evaluarea riscurilor profesionale,
 • monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin:
  • examen medical la angajare – prevăzut în fişa postului,
  • control medical periodic- prevăzut în fişa postului,
  • examen medical la reluarea muncii,
  • examen medical de adaptare,
 • Strategia privind sanatatea si securitatea la locul de munca,
 • Amenajarea ergonomica a locului de munca,
 • Repartizarea sarcinilor de munca in functie de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa,
 • Adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatului,
 • Adaptarea activitatii la posibilitatile de munca ale angajatului aflat in circumstante vulnerabile: femei gravide, mame in perioada de alaptare, adolescenti, varstnici si persoane cu handicap,
 • Masuri tehnico – organizatorice si medicale ce se impun,
 • Monitorizarea afectiunilor angajatilor prin luarea in evidenta si vizarea certificatelor de concediu medical si urmarirea pacientilor,
 • Identificarea si comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii,
 • Evaluarea riscului de accidentare si imbolnavire profesionala,
 • Participarea la implementarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca, conform legislatiei in vigoare,
 • Indrumarea activitatii de reabilitare profesionala, reconversie profesionala, reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie, afectiuni cronice
 • Deplasarea la sediul firmei, la cerere, pentru situatii de urgenta in caz de accidente de munca sau boli acute in timpul activitatii profesionale,
 • Desemnarea unei persoane permanente de legatura cu Compania Client,
 • Participarea la sedintele Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca si prezentarea de rapoarte scrise cu privire la situatia starii de sanatate a angajatilor,
 • Efectuarea examenelor medicale si a investigatiilor la sediul Companiei Client la solicitarea acestuia – * conditia de deplasare fiind un numar minim de 20 de angajati pentru care urmeaza sa efectuam examene medicale.
 • Specialistii nostri ofera consultanta in privinta oportunitatii si necesitatii concediilor medicale personalului angajat, avand drept scop, pe termen mediu, reducerea absenteismului si cresterea productivitatii.
 • De asemenea, oferim solutii in vederea reabilitarii, reinsertiei, reorientarii profesionale in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau dupa afectiuni cronice.
 • Supravegherea femeilor gravide si protectia maternitatii la locul de munca,
 • Pastrarea si completarea dosarelor medicale conform HG nr. 37/ 2008 – privind supravegherea sanatatii lucratorilor,
 • Intocmirea Fiselor Individuale si Colective catre Directia de Sanatate Publica,
 • Intocmirea documentelor statistice in cadrul Sistemului Informational National privind accidentele de munca si boli profesionale.

Examen Medical la Angajare

Investigatiile medicale aferenta categoriilor de personal conform HG nr. 37/2008 si Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 355/2007, actualizata cu dispozitiile HG Nr.1169/2011, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 53/2003;

Control Medical Periodic

Investigatiile medicale aferenta categoriilor de personal conform HG nr. 37/2008 si Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca Nr.355/2007, actualizata cu dispozitiile HG Nr.1169/2011, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 53/2003;

Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o intrerupere a activitatii (minim 90 zile) pentru motive medicale sau o perioada de 6 luni indiferent de motive, in interval de maxim 7 zile de la reluarea activitatii.

In cadrul examenului medical de reluare a activitatii se efectueaza aceleasi examinari medicale ca si la controlul medical la angajare in functie de postul ocupat.

AVANTAJE

 • Reducerea absenteismului,
 • Creşterea eficienţei companiei client prin verificarea şi vizarea concediilor medicale ale personalului angajat,
 • Continuitatea procesului de producţie prin amenajarea de către Compania Client a unui spaţiu, corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar, pentru efectuarea controalelor de medicina muncii la sediul societăţii;,
 • Tarife avantajoase.

Contact:
Dr. Catalin Stanescu  (10:00-20:00)
M: 0726 777 972